Bất động sản Cafef, Sàn giao dịch: 125 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM, Ho Chi Minh, 70000, VN. 0932 94 79 71
1 1 1
Liên hệ

BATDONGSANCAFEF.NET

Kênh tư vấn thông tin chính thống về các dự án của Novaland do Chuyên viên tư vấn Bảo Vi thực hiện.

Vui lòng liên hệ:

Sàn giao dịch: 125 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1

Email: [email protected] - [email protected]

Điện thoại: 0932 94 79 71

messenger